AED (Automatische Externe Defibrilator)

AED (Automatische Externe Defibrilator)

Om binnen de gemeente Veenendaal een dekkend netwerk van AED’s te hebben, is berekend dat er ca. 120 AED’s in de woonwijken aanwezig moeten zijn. Wij zijn er bij deze berekening van uitgegaan dat deze AED’s 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners. Bij het merendeel van de reeds aanwezige en bekende AED’s is dit laatste helaas (nog) niet het geval. Ons streven is dit uiterlijk in 2030 gerealiseerd te hebben, natuurlijk afhankelijk van beschikbare middelen.

De bij HartslagNu aangemelde AED’s zijn voor burgerhulpverleners zichtbaar in de app van HartslagNu.

Wij stimuleren aanschaf van AED’s door burgers, wijkinitiatieven, verenigingen door de helft van de totale kosten van aanschaf, installatie en onderhoud voor onze rekening te nemen. Bent u al in bezit van een AED en bent u bereid deze voor de gemeenschap ter beschikking te stellen, dat bieden wij aan om de plaatsing buiten de woning (een beveiligde buitenkast) voor onze rekening te nemen.

Burgerinitiatief
Elke dag krijgen 42 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen!
Wij zijn HartslagNu Veenendaal. Wij hebben als doel om de verschillende wijken in Veenendaal te voorzien van een AED. Spreekt u dit aan en wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen bekijken we dan de mogelijkheden.

Stel uw vraag

Heeft u een vraag over AED in uw woonwijk klik dan hieronder: