HartslagNu

HartslagNu

HartslagNu is een landelijk samenwerkingsverband tussen onder andere de Hartstichting en de regionale ambulance-organisaties. Partijen zijn onder meer overeengekomen om een landelijk meldsysteem tot stand te brengen om instanties te alarmeren in geval van hartfalen. Dit gebeurt via het 112 meldsysteem. Op het moment dat een melder aangeeft dat het om hartfalen gaat, worden direct de regionale ambulancedienst, de brandweer, de politie en burgerhulpverleners gealarmeerd.

Daarnaast zorgt HartslagNu er onder meer voor dat er een landelijke database wordt bijgehouden met daarin alle aangemelde burgerhulpverleners en waar AED’s beschikbaar zijn.

HartslagNu Veenendaal is een stichting, die is voortgekomen uit de samenwerking tussen de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) en de gemeente Veenendaal, waarin deze partijen zijn overeengekomen dat de gemeente er voor zal zorgen dat binnen de gemeente voldoende burgerhulpverleners en AED’s beschikbaar zijn c.q. komen. De gemeente heeft deze taken uitbesteed aan Stichting HartslagNu Veenendaal.

Stichting HartslagNu Veenendaal heeft deze taken tot haar doelstelling gemaakt en samen met de gemeente is zij bezig de doelstellingen te bereiken. Op dit moment heeft de stichting een volwaardig bestuur dat enthousiast haar taken uitvoert.

Eventueel bestuursleden vermelden.

Stel uw vraag

Heeft u een vraag over AED in uw woonwijk klik dan hieronder: