Meer AED’s in de wijken

Meer AED’s in de wijken

Op dit moment zijn we bezig om alle cirkels in de wijken van Veenendaal te voorzien van een AED.